APDM

APDM, singkatan kepada “Aplikasi Pengurusan Data Murid”, ialah sistem pengurusan data pelajar yang penting di Malaysia. Ia berfungsi sebagai platform terpusat untuk pendidik dan pentadbir untuk mengendalikan maklumat pelajar dengan cekap. APDM memperkemas tugas yang berkaitan dengan kehadiran, rekod akademik dan banyak lagi, memainkan peranan penting dalam proses pentadbiran sistem pendidikan.

APDM Login

Mengakses Aplikasi Pengurusan Data Pelajar (APDM) adalah pintu masuk kepada pentadbiran pendidikan yang cekap di Malaysia. Log masuk APDM berfungsi sebagai portal untuk pendidik dan pentadbir memasuki sistem pengurusan data pelajar yang komprehensif. Melalui antara muka yang selamat dan mesra pengguna, pengguna boleh menavigasi rekod kehadiran, maklumat akademik dan tugas pentadbiran. Log masuk APDM bukan sekadar titik masuk; ia adalah kunci untuk membuka kunci proses pendidikan yang diperkemas, memperkasakan profesional untuk mengurus data pelajar dengan mudah dan tepat.

APDM KPM

APDM Versi Mudah Alih

  • Unduh dan instal aplikasi mudah alih eKehadiran Murid dari Google Playstore ke telefon bimbit anda.
  • Guru Kelas perlu memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan seperti yang dilakukan dalam aplikasi pangkalan data murid (APDM).
apdm
1

Pilih tarikh untuk merekod kehadiran murid. Senarai nama murid akan ditunjukkan. Tetapan asal untuk kehadiran adalah di set ke “hadir”.

2

Jika murid tidak hadir, guru kelas perlu membatalkan tanda pada kotak “hadir”. Klik “seterusnya” setelah selesai merekodkan kehadiran..

apdm
3

Pilih alasan ketidakhadiran berdasarkan dokumen yang diterima daripada murid.

4

Klik “Simpan Kehadiran” setelah selesai merekodkan kehadiran murid. Klik “Kembali” jika terdapat pindaan pada kehadiran yang akan dipaparkan

apdm
5

Klik pada rekod untuk meneliti rekod kehadiran murid selama 30 hari dari tarikh semasa.

6

Klik pada pautan “Hubungi” untuk mendapatkan bantuan daripada pegawai meja.

apdm

Forgot password

Jika anda lupa kata laluan, tekan butang Lupa Kata Laluan untuk mendapatkan semula kata laluan anda.

apdm

Pengguna mempunyai opsyen untuk meminta kata laluan melalui emel atau melalui soalan keselamatan.

Melalui Email

Jika pengguna ingin meminta kata laluan melalui emel, pengguna perlu mengklik tab EMAIL. Pengguna perlu memasukkan Nombor MyKad dan Kod Pengesahan untuk memohon kata laluan melalui emel. Setelah selesai, tekan butang Mohon Kata Laluan.

apdm

Gambaran seperti yang terlihat dalam rajah di bawah akan ditampilkan.

apdm

Melaui Pertanyaan Keselamatan

Pilih tab PERTANYAAN KESELAMATAN untuk meminta kata laluan melalui pertanyaan keselamatan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah. Pengguna perlu memasukkan Nombor MyKad dan memilih pertanyaan keselamatan untuk meminta kata laluan. Setelah selesai, tekan butang Mohon Kata Laluan.

apdm

Sebuah tetingkap yang menunjukkan kata laluan pengguna seperti yang terlihat dalam rajah di bawah akan muncul.

apdm

Klik ok.

Bagaimana untuk memadam Pelajar dalam APDM

Hanya administrator yang berkebolehan untuk menghapuskan rekod murid, dan tindakan ini tidak lagi tersedia bagi guru kelas.

  • Log masuk menggunakan ID admin.
  • Pilih data murid.
  • Sorotkan tetikus ke atas kelas yang diinginkan.
  • Secara langsung, pilih kelas yang dikehendaki.
  • Senarai murid dalam kelas akan dipaparkan, klik “PADAM” pada murid yang ingin dihapuskan.
  • Pilih alasan untuk tindakan “PADAM”.
  • Klik “PADAM MURID”.
  • Prosedur Langkah demi Langkah ditunjukkan dalam rajah di bawah.
apdm

Kemaskini Maklumat Bantuan Murid untuk guru Kelas

apdm
apdm
apdm

Soalan Lazim

Sila kunjungi apdm.moe.gov.my. Pastikan bahawa guru kelas tersebut telah didaftarkan oleh Aministrator APDM terlebih dahulu. Sila gunakan: ID Pengguna: nokp guru (tanpa simbol @ atau tanda hubung. Contoh: 123456989123). Kata Laluan: #### (disarankan untuk pengguna menukar kata laluan default yang diberikan oleh sistem selepas log masuk pertama kali dengan menggunakan menu ‘Tukar Kata Laluan’ sebagai langkah keselamatan data).

Guru kelas boleh melakukan tindakan tersebut dengan meminta Administrator APDM di sekolah untuk mendaftarkan guru kelas baru atau menukar guru kelas yang sedia ada menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’.

Guru kelas boleh melakukan tindakan tersebut dengan meminta Administrator APDM di sekolah untuk mendaftarkan kelas baru atau mengemaskini nama kelas yang sedia ada menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’.

Guru kelas boleh melakukannya dengan meminta Administrator APDM di sekolah untuk menghapus/buang kelas yang sedia ada menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’.

Guru kelas dapat melakukan ini dengan meminta Administrator APDM di sekolah untuk menyediakan laporan pelaksanaan MBMMBI untuk setiap kelas atau mengemaskini maklumat yang sedia ada menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’.

Sila hubungi Administrator APDM di sekolah dan meminta untuk mereset kata laluan guru tersebut. Administrator APDM sekolah perlu menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’ dan mengklik ‘Reset Kata Laluan’ di ruangan nama guru kelas tersebut untuk menukar kata laluan yang sedia ada kepada kata laluan asal.

Murid boleh didaftarkan melalui guru kelas masing-masing melalui menu ‘Data Murid’.

A. Periksa jika murid tersebut sudah tersenarai dalam senarai murid kelas tersebut, kemudian klik nama murid. Profil murid dan profil ibu bapa murid boleh dikemaskini.

B. Jika murid tidak terdapat dalam senarai kelas, klik ‘Daftar Murid’ dan masukkan maklumat identiti murid seperti nombor kad pengenalan, nombor sijil lahir, nombor pasport, atau tiada dokumen.

C. Klik ‘Kemaskini Maklumat’ setelah selesai mengemaskini maklumat.

Murid boleh dikemaskini melalui guru kelas masing-masing melalui menu ‘Data Murid’.

A. Jika murid tersebut sudah tersenarai dalam senarai murid kelas tersebut, klik nama murid. Profil murid dan profil ibu bapa murid boleh diperbaharui. 

B. Jika murid tidak terdapat dalam senarai kelas, klik ‘Daftar Murid’ dan masukkan maklumat identiti murid seperti nombor kad pengenalan, nombor sijil lahir, nombor pasport, atau tiada dokumen.

C. Klik ‘Kemaskini Maklumat’ apabila selesai mengemaskini maklumat.

Ya, boleh. Klik pada menu ‘Data Murid’. Kemudian, sila klik pada opsyen ‘Muat Turun Excel’ di sudut kanan atas skrin. Data murid dan ibu bapa akan dimuat turun dalam format Excel.

Rekod murid boleh dihapuskan dari APDM melalui guru kelas masing-masing melalui menu ‘Data Murid’. 

A. Periksa nama murid dalam senarai murid kelas, dan klik ‘Padam’ di hujung nama murid tersebut. 

B. Pilih alasan untuk menghapuskan rekod murid dari senarai kelas anda. 

C. Setelah memilih alasan, klik ‘Padam Murid’ untuk menghapuskan rekod tersebut.

Kelas murid boleh dikemaskini atau ditukar melalui guru kelas masing-masing melalui menu ‘Data Murid’.

A. Periksa nama murid dalam senarai murid kelas, dan klik ‘Kemaskini Kelas’ di hujung nama murid tersebut.

B. Pilih kelas terkini untuk murid tersebut daripada pilihan kelas yang tersedia.

C. Setelah selesai memilih kelas, klik ‘Kemaskini’ untuk menukar kelas murid dan ‘Batal’ untuk membatalkan pilihan.

Kedatangan murid secara bergilir akan direkodkan dalam sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Apabila murid yang sepatutnya menghadiri kelas bersemuka tidak dapat melakukannya pada hari tertentu atau sepanjang minggu, ibu bapa dikehendaki menyediakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada guru kelas.